Informatie

Werken zonder schade aan mensen, middelen, omgeving of milieu: dat is ons doel. Om dat te realiseren, heeft Mourik een algemene nul-ongevallen doelstelling. Het is namelijk onze overtuiging dat alle ongevallen te voorkomen zijn. Het veiligheidsbeleid van Mourik is een integraal onderdeel van ons beleid Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO). Veiligheid zit in ons DNA en is het vertrekpunt voor alles wat we doen.

Veiligheid verankerd in de lijn

Veilig werken is bij Mourik verankerd in de lijnorganisatie. Door het geven van voorlichting en instructie, het verstrekken van de noodzakelijke middelen, het kiezen van veilige werkmethoden en door het houden van toezicht, leggen we een veilige basis voor de uitvoering van iedere opdracht. Cultuur is net zo belangrijk voor ons veiligheidsbeleid. Door elkaar te stimuleren, te controleren en te motiveren om veilig te werken zullen we in staat zijn onze nul-ongevallen doelstelling te realiseren. Daarbij worden we geholpen door S@M.

S@M staat voor onze veiligheid

S@M, kort voor Safety @ Mourik, is de personificatie van ons veiligheidsbeleid en staat voor alles wat wij van belang vinden om veilig, goed en milieubewust te werken. Bij Mourik gelden daarvoor deze stelregels:

 1. Wij doen het veilig of we doen het niet
 2. Geen letsel, ziekte of schade door het werk
 3. Wij beheersen alle (veiligheids-)risico’s in ons werk
 4. Iedereen dagelijks veilig naar en van het werk

S@M helpt ons een duurzame veiligheidscultuur te creëren, met aandacht voor persoonlijk leiderschap en eigenaarschap voor alle medewerkers en een intrinsieke veiligheidshouding bij iedereen. We hanteren een aantal specifieke technieken om veiligheid te organiseren en te stimuleren.

Bekijk het filmpje "S@M en de 5 grootste gevaren"

Door (bijna) ongevallen in het verleden te analyseren, hebben we de belangrijkste risico’s en oorzaken van ernstige ongevallen en incidenten in kaart gebracht. Uit ervaringen in de petrochemie en bij infrastructurele werken, hebben we geleerd dat deze punten speciale aandacht en sturing behoeven, om de kans op incidenten en ongevallen te minimaliseren. In de principes van S@M hebben we daarvoor 10 essentiële veiligheidsregels opgesteld, die we streng en strikt naleven.

Informatie Laatste Minuut Risico Analyse

LMRA staat voor 'Laatste Minuut Risico Analyse'. De LMRA is een korte risicobeoordeling welke uitgevoerd wordt, direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek, door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Het doel van de LMRA is dat medewerkers op de werkplek zich bewust zijn van alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico's en/of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om incidenten te voorkomen. De LMRA voer je uit door het beantwoorden van een aantal korte vragen/checks, om zo vast te stellen of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en/of opnieuw kunnen worden gestart.


Ik stel mijzelf voor het starten van en tijdens mijn werkzaamheden steeds de vragen:
 1. Weet ik wat mijn opdracht/taak is?
 2. Wat kan er volgens mij (nog) fout gaan?
 3. Welke maatregelen moet ik nemen om de risico's te beheersen?
 4. Voldoe ik aan de essentiële veiligheidsregels?
Als ik het niet veilig vind of als mijn taak niet duidelijk is:
 1. Start ik het werk niet of stop ik!
 2. Overleg ik met mijn leidinggevende!
 3. Kijken we samen hoe het veilig kan!
 4. Schrijf ik een sisser.

Kortom: Zie het, zeg het, los het SAMEN op! Ik doe het veilig of ik doe het niet!

Om medewerkers een hulpmiddel te geven is de actieve LMRA gemaakt. Onder de 'knop' LMRA in het hoofdmenu kunnen medewerkers de LMRA doorlopen. Mis je een specifieke LMRA dan kun je deze doorgeven aan de afdeling KAMenV.Infra@mourik.com.

Bij de start van de actieve LMRA geef je aan bij welke werkmaatschappij je actief bent en je selecteert een LMRA uit de lijst. Door deze te doorlopen en de vragen te beantwoorden kun je door met de werkzaamheden. Ontbreekt een juist antwoord, dan kun je een 'nieuwe' melding maken van de (onveilige) situatie wat weer van belang is om trends te constateren binnen de divisie Infra.


Schermafbeelding actieve LMRA

Iedere nieuwe Mourik-medewerker of vakman die via derden voor ons gaat werken, moet voor aanvang van het werk de online start werk veiligheidsinstructie met goed gevolg afronden. S@M legt in de instructie uit waar we voor staan en waar we ons aan hebben te houden tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Bekijk de Mourik start werk: https://mourik.werktveilig.nl

S@M is een afkorting van Safety At Mourik.

Veilig werken is onze ‘licence to operate’. Bij Mourik investeren we in de permanente ontwikkeling en verbetering van een proactief gestructureerd veiligheidsbeleid. Hierbij geven we invulling aan alle aspecten die veiligheid op de werkplek beheersen en verbeteren. Veiligheid is een blijvend punt van aandacht. We verankeren veiligheid in het gedrag en handelen van alle medewerkers. Op deze manier kunnen we het ontstaan en optreden van ongevallen en incidenten voorkomen.

Met deze S@M app hebben Mourik-medewerkers, opdrachtgevers, en derden toegang tot het melden van onveilige en veilige situaties. In deze app kun je veel informatie terugvinden. Bijvoorbeeld over de voortgang van je melding maar ook het laatste onderwerp met betrekking tot de laatste S@M-meeting. Om een melding te maken of informatie te bekijken moet je wel inloggen.

Bij Mourik hanteren we de zogenaamde Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) systematiek. Deze is gekoppeld aan ons meldingssysteem voor onveilige en veilige situaties. Wanneer bij een LMRA een situatie wordt gesignaleerd die het veilig starten van de werkzaamheden in de weg staat, volgt actie in wat we trias safety noemen: zie het, zeg het, los het samen op, en schrijf een SISSER-melding. Ook veilige situaties zijn van belang.

Door het introduceren van de S@M APP wordt het gemakkelijker en sneller om sisser-melding te maken. Daarnaast is het zo dat de personen die melden sneller een terugkoppeling kan worden gegeven.

Door een nauwgezette signalering, oplossingen en registratie van onveilige situaties kunnen we trends en verbeterpunten analyseren en (algemene) verbeteringen doorvoeren. De SISSER-meldingen zijn een hoeksteen van ons S@M-beleid.

Periodiek worden de meest waardevolle meldingen beloond met prijzen en awards. De Raad van Bestuur, directies en het management besteden hier uitgebreid aandacht aan.

Met de line of fire bedoelen we de baan van vrijkomende energie, hier moeten we buiten blijven. Denk aan vallende voorwerpen, bewegende voertuigen, gereedschappen die uitschieten etc. Door letterlijk en figuurlijk buiten schot te blijven, worden incidenten en letsel voorkomen. Maar dat gaat niet vanzelf. Vooraf nadenken over mogelijke line of fire risico’s, je eigen positie tijdens het werk en die van bijvoorbeeld je handen is ontzettend belangrijk. Daarom maken we onze medewerkers actief bewust van veiligheidsrisico’s en hoe daarmee om te gaan.

Daarvoor gebruiken we onder andere deze instructiefilms:

Download de S@M app

De iOS app voor iPhone kunt u downloaden via:

De Android app kunt u hier downloaden: