Privacy beleid Mourik Safety@Mourik app

Mourik Infra B.V. gebruikt de S@M app om de organisatie en aanpak van veiligheid binnen haar organisatie permanent onder de aandacht te brengen, te houden en steeds te verbeteren. De S@M app is actief onder de verantwoordelijkheid van Mourik Infra BV en de daaronder resulterende werkmaatschappijen. In deze verklaring geven wij een korte omschrijving over de wijze waarop de persoonsgegevens die verzameld worden via de S@M app worden gergistreerd, beveiligd en verwerkt.

De contactgegevens van Mourik Infra zijn:

Mourik Infra B.V.
Voorstraat 67
2964 AJ, Groot Ammers
Privacyofficer@mourik.com

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken van betrokkenen die gebruikmaken van de S@M app zijn:

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Mourik verwerkt de persoonsgegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichting. Op grond van de Arbowet zijn we verplicht ongevallen te registreren. Tevens is het in uw belang en in het gerechtvaardigd belang van Mourik om ongevallen zoveel mogelijk te reduceren. Dat kan alleen als de veiligheidsrisico’s en ongevallen adequaat in kaart worden gebracht en maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen. Om veiligheidsrisico’s en ongevallen adequaat in kaart te kunnen brengen, is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk.

Specifieke informatie ten aanzien van ons privacy beleid kunt u vinden in de Mourik privacy verklaring en de disclaimer