Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Ik stel mijzelf voorafgaand aan en tijdens mijn werkzaamheden steeds de vragen.

Als ik het niet veilig vind of als mijn taak niet duidelijk is:
1 - Weet ik wat mijn opdracht/taak is?

2- Wat kan er volgens mij (nog) fout gaan?

3- Welke maatregelen moet ik nemen om de risico’s te beheersen?

4- Voldoe ik aan de essentiële veiligheidsregels?

1- Start ik het werk niet of stop ik!

2- Overleg ik met mijn leidinggevende!

3- Kijken we samen hoe het veilig kan!

4- Schrijf ik een sisser.


Zie het, zeg het, los het op!
Ik doe het veilig, of ik doe het niet